Цилиндрични разгънати

РЕДУКТОРИ ТИП РАЗГЪНАТИ

1. Редукторите от типа "Разгънати" са два основни модела с цилиндрични колела и аналогична кинематична схема, използвани широко в тежкото машиностроение:

А./ Модел РДЦ /Редуктор двустъпален цилиндричен/ включва 6 типоразмера, с разстояние между осите на входящия и изходящия вал, както следва: 250, 350, 400, 500, 650, 750 и 1000

В./ Модел РЦД /Редуктор цилиндричен двустепенен/ включва 5 типоразмера с разстояние между осите на изходящия и междинния вал, както следва: 100, 125, 160, 200 и 250

С./ Модел РКЦТ /Редуктор конусно цилиндричен тристъпален/ представлява модификация на редуктор РЦД с добавена конусна предавка на входа.

2. Изходящият въртящ момент на бавноходния вал при посочените в таблиците стойности, може да се получи по формулите: M1=9550.N1/n1 [Nm]; M2=M1.i.n [Nm], където N1 и n1 са входящата мощност и входящите обороти /обикновенно на ел. двигателя/, М1 и М2 са съответно въртящ момент на входа и на изхода на редуктора, i е предавателното число на редуктора, n е коефициент на полезно действие на редуктора около 0,96 ... 0,97

3. Номинални и технически параметри на редукторите РДЦ, РЦД и РКЦТ

Име на файл
Размер
Тип
Изтегли
307 kb
Word
113 kb
PDF

Схеми и присъединителни размери на редукторите РДЦ
 
 
 

 

Таблица със стойностите на габаритите

 
Име на файл
Размер
Тип
Изтегли
203 kb
Word
124 kb
PDF

 

Схеми и присъединителни размери на редукторите РЦД и РКЦТ
 
 
 

 

Таблица със стойностите на габаритите

 
Име на файл
Размер
Тип
Изтегли
188 kb
Word
96 kb
PDF
 

КОНТАКТ С НАС
гр. Бяла, бул. "Кольо Фичето" 15


гл. счетов.: 0817/ 73 027
пласмент: 0817/ 72 465
факс: 0817/ 72 758


Е-mail: info@modul-biala.com


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни