Палциев по БДС

Палциев съединител

Съединетели нормални СН и съединители олекотени СО - предназначени за предаване на въртящ момент от 27 до 7160 Nm. Предаването на въртящия момент става чрез елестичен елемент, представляващ гумени пръстени в пакет, поставени върху палци. Пакетът се монтира в отворите на полусъединителя с радиална хлабина така, че геометрията на възела допуска компенсирането на радиални и ъглови измествания.

При заявяване на тези типове съединители най-необходимите параметри са:

  1. Тип на съединителя - нормален СН или олекотен СО
  2. Диаметри на отворите d1 и d'1

Означение на съединител нормален СН 1 с цилиндричен отвор за челно закрепване към вал с d1 = 35 мм на диск І и цилиндричен отвор с d'1=32 мм на диск ІІ:
Съединител СН 1 - І ЦЧ35, ІІ Ц 32, БДС 2441-76


Технически параметри, габарити и присъединителни размери на съединителите СН и СО:

Макс въртящ момент
Макс. честота на въртене
Палци
Размери в мм.
n об./ мин
rad./ sek
Броя Z
Мон- тажана хлабина, С
В, не по-малка от
Диск 1
Диск 2
L не повече от
D (h11)
D1 Гранич- ни откло-нения
d1
d2
a
d1
d2
b
Не повече от
Не повече от
CO 0
27
5600
588
П1
3
1 ÷ 3
20
25
40
12
25
42
22
52
90
60 ± 0,20
CO 1
57
5400
565
П1
3
1 ÷ 4
20
35
55
12
32
55
22
82
105
75 ± 0,20
CO 2
110
4700
492
П1
8
1 ÷ 4
20
45
72
12
42
72
22
112
120
92 ± 0,20
CH 1
130
4750
497
П2
4
1 ÷ 5
35
35
55
16
32
55
35
82
120
82 ± 0,20
CO 3
170
3900
408
П1
10
1 ÷ 4
20
52
85
12
48
82
22
112
145
115 ± 0,25
CH 2
240
4000
418
П2
6
1 ÷ 5
35
45
72
16
42
72
35
82
140
100 ± 0,20
CO 4
310
3300
346
П2
6
1 ÷ 5
32
65
105
16
60
105
35
142
170
132 ± 0,25
CH 3
450
3350
350
П3
6
2 ÷ 6
42
52
85
22
48
82
45
112
170
120 ± 0,20
CO 5
620
2800
293
П2
10
1 ÷ 5
32
80
130
16
70
130
35
142
200
160 ± 0,25
CH 4
700
3000
312
П3
8
2 ÷ 6
42
65
105
22
60
102
45
142
190
140 ± 0,20
CH 5
1100
2650
278
П3
10
2 ÷ 6
42
80
130
22
70
130
45
142
220
170 ± 0,20
CO 6
1230
2350
246
П3
10
1 ÷ 6
42
95
150
22
80
145
45
172
240
190 ± 0,25
CO 7
1860
1950
206
П3
12
1 ÷ 6
42
115
185
22
100
185
45
212
290
240 ± 0,25
CH 6
2000
2240
235
П4
10
2 ÷ 8
52
95
150
28
80
145
55
172
260
195 ± 0,20
CO 8
3610
1600
168
П4
12
2 ÷ 8
52
145
230
28
120
220
55
212
350
285 ± 0,25
CH 7
4000
1700
178
П5
10
2 ÷ 10
65
115
185
36
100
185
70
212
330
245 ± 0,20
CO 9
7160
1300
136
П5
12
2 ÷ 10
65
180
290
36
150
270
70
255
440
355 ± 0,25

КОНТАКТ С НАС
гр. Бяла, бул. "Кольо Фичето" 15


гл. счетов.: 0817/ 73 027
пласмент: 0817/ 72 465
факс: 0817/ 72 758


Е-mail: info@modul-biala.com


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни