Червячни

I. ОБЩИ ДАННИ ЗА ЧЕРВЯЧНИТЕ ДВИГАТЕЛИ-РЕДУКТОРИ И ПОЯСНЕНИЯ ЗА  РАБОТА С ПРОСПЕКТНИТЕ ИМ ДАННИ

1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
1) Фамилията "ДВИГАТЕЛИ-РЕДУКТОРИ ЧЕРВЯЧНИ" обхваща осем типоразмера редуктори, класифицирани по разсто нието между осите на входящия и изходящия вал ( съответно 40,50,63, 80,100,125 или 160мм ).
2) Връзката между типоразмера на двигател-редуктора, мощността на ел. двигателя, номиналната честота навъртене на бавноходовия вал, номиналното предавателно числовъртящия момент на бавноходовия вали масата на двигател-редуктора е посочена в Таблица 1
 ! При заявяване на този тип двигател-редуктор най-необходимите данни са:
 (1) междуосово разстояние:  40,50,63, 80,100,125 или 160мм
 (2) предавателно число:  14,20,25, 31.5,40,50, 63, 71 или 80
 (3) тип на електродвигателя :  МО 71 A-4D; T90 L-4 и т.н.
 (4) изпълнение на корпуса:  нормално-чугунен или олектено-алуминиев
 (5) изпъление на изходящия вал:  кух или плътен
 ! Примерно означение на двигател-редуктор червячен с междуосово разстояние 100мм, предавателно число i=50  ел.двигател T90 S-4, уякчен (чугунен) корпус ДРЧ 100-50/T90 S-4
 
3) Габаритните и присъединителните размери трябва да съответстват на фигурите и таблиците по-долу.
4) Фирмата си запазва правото да променя конструкцията на  двигател-редукторите, с изключение на присъединителните размери, без да уведомява за това клиента.
5) За заявяване на неоходимите ви двигател-редуктори изполвайте посоченото примерно означение.


II. ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ЧЕРВЯЧНИТЕ ДВИГАТЕЛИ-РЕДУКТОРИ
3. СХЕМИ С ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ НА ОЛЕКОТЕНИЯ ДВИГАТЕЛ-РЕДУКТОР ЧЕРВЯЧЕН (ДРЧА)

ОБЩИ ДАННИ ЗА ЧЕРВЯЧНИ ДВИГАТЕЛ-РЕДУКТОРИ С АЛУМИНИЕВ КОРПУС
1) Фамилията обхваща четири типоразмера, класифицирани по разстояние между осите на входящия и изходящия вал – съответно 30, 40, 50, 63 мм.
2) Връзката между типоразмера на редуктора, мощността на ел. двигателя, номиналната честота на въртене на бавноходния вал и К.П.Д е посочена в Таблица 3.
*При означаване на този тип редуктори необходимите данни са:
(1)    междуосово разстояние:    30, 40, 50, 63
(2)    предавателно число:    15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80,100
(3)    тип на електродвигателя:    габарити според производителя
(4)    монтажна схема:    01, 02, 03, 04, 05, 11 (виж таблица 1)
*Примерно означение на двигател-редуктор с междуосово разстояние А = 50 мм, предавателно число i = 20, алуминиев корпус, на лапи по схема 02 (таблица 1) и електродвигател
MGT 71A-4/B5 е:    ДРЧ 50А-20/MGT 71A-4/B5
3) Габаритните и присъединителните размери са дадени в Таблица 1 и Таблица 2, а номиналните характеристики – в Таблица 4
КОНТАКТ С НАС
гр. Бяла, бул. "Кольо Фичето" 15


гл. счетов.: 0817/ 73 027
пласмент: 0817/ 72 465
факс: 0817/ 72 758


Е-mail: info@modul-biala.com


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни