Цилиндрични

Двигател редуктори с цилиндрични зъбни колела
  1. Фамилията "ДВИГАТЕЛ РЕДУКТОРИ ЦИЛИНДРИЧНИ" включва 3 модела редуктори с цилиндрични зъбни колела с аналогична кинематична схема
    1. Модел двигател редуктор цилиндричен ДРЦ (ДРЦ160, 200, 250, 315 и 400) включва пет типоразмеракласифицирани по разстоянието от остана бавноходния вал до пода.
    2. Модел двигател - редуктор цилиндричен съосен модернизиран или подобрен ДРЦСМ (ДРЦСД) 80 ÷ 200 , включва пет типо размера класифицирани по разстояние между първа и втора степен.
    3. Модел двигател редуктор цилиндричен ДРЦ (ДРЦ 100, 132 и ДРЦД 160 - двустепенен) включва три типоразмера, класифицирани по разстоянието от сота на бавноходния вал до пода, изработват се в изпълнение В3 и В5
  2. Фирмата си запазва правото да променя конструкцията на двигател-редуктора, с изключение на присъединителните размери, без да уведомява за това клиента
  3. Връзката между типоразмера на двигател редуктора, мощността на електродвигателя, номиналната честота на въртене на бавноходния вал, номиналното предавателно число, въртящия момент на бавноходния вал и масата на двигател редуктора е посочена в таблицата.

Общи технически данни за цилиндричните редуктори

Име на файл
Размер
Тип
Изтегли
83 kb
Excel
42 kb
PDF

 

Схеми с присъединителни размери

ДРЦ 160, ДРЦ 200, ДРЦ 250, ДРЦ 315 и ДРЦ 400
 
 
 

Таблица със стойностите на габаритите

 
Име на файл
Размер
Тип
Изтегли
22 kb
Excel
39 kb
PDF

 

 

ДРЦСД 80, ДРЦСМ 100, ДРЦСМ 125, ДРЦСМ 160, ДРЦСМ 200
 
 
 

Таблица със стойностите на габаритите

 
Име на файл
Размер
Тип
Изтегли
20 kb
Excel
42 kb
PDF

 

 

ДРЦ 100, ДРЦ 132, ДРЦД 160 - Изпълнение В3 без фланец
 
 
 

Таблица със стойностите на габаритите

 
Име на файл
Размер
Тип
Изтегли
23 kb
Excel
59 kb
PDF

 

ДРЦ 100, ДРЦ 132, ДРЦД 160 - Изпълнение В5 /фланшово изпълнение/
 
 
 

Таблица със стойностите на габаритите

 
Име на файл
Размер
Тип
Изтегли
21 kb
Excel
60 kb
PDF

 

 

КОНТАКТ С НАС
гр. Бяла, бул. "Кольо Фичето" 15


гл. счетов.: 0817/ 73 027
пласмент: 0817/ 72 465
факс: 0817/ 72 758


Е-mail: info@modul-biala.com


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни