Виеластик

Съединители ВИЕЛАСТИК

Съединетели ВИЕЛАСТИК са предназвачени за предаване на въртящи моменти и машинни предавки, задвижвани от електродвигатели. Предаването на въртящ момент става чрез елестичен, каучукова шина, която е притисната от метални дискове към полусъединителите и шината е разрязана диаметрално в едно място и с това монтирането и може да се осъществи без да се децентроват полусъединителите.

 

1. Съединителите Виеластик притежават високи демпферни, компенсационни и якостни качества. Механизмите в които са включени, повишават междуремонтния пробег, поради намаляване на динамичните натоварвания. При предаване на номиналния мъртящ момент, те имат ъгъл на усукване около 6 градуса, а при кратковременно максимално натоварване, което е равно на 3 пъти номиналният момент, ъгълът на усукване е около 15 градуса. При употреба на такива съединители не е необходимо прецизно центроване на геометричните оси на ва водещия и водимия вал. Това облекчава извънредно много изпълнението на монтажните работи.
При тежък режим на натоварване елестичният елемент работи над 4 години, докато металните части имат неограничен срок.

2. Габарити и размери на съединителите ВИЕЛАСТИК

 

Означение
Размери мм.
D [mm]
D1 [mm]
d [mm]
d1H7
min-max [mm]
d'1H7 [mm]
L [mm]
l [mm]
c [mm]
100- 1
100
48
33
11 ÷ 23
16 ÷ 22
66
28
20
135 - 3
135
69
48
14 ÷ 33
22 ÷ 28
80
35
22
175 - 7
175
90
64
19 ÷ 39
28 ÷ 35
112
45
38
210 - 15
210
110
80
25 ÷ 51
35 ÷ 42
132
55
38
260 - 30
230
144
95
29 ÷ 61
42 ÷ 55
156
65
44
310 - 60
310
164
125
37 ÷ 81
50 ÷ 55
171
75
41
370 - 120
370
232
150
37 ÷ 92
55
196
85
46
400 - 240
400
260
160
37 ÷ 102
60
220
95
50
450 - 400
450
260
160
54 ÷ 112
75
265
110
71
550 - 700
550
280
180
69 ÷ 132
80
336
130
120

 

Означение
Въртящ момент
Макс. честота на въртене
Ъгъл на усукване
Осева сима при макс. обороти
Допустими компенсации
Ном.
Макс.
Ъглово прекръстосване на осите
Радиално изместване на осите
Осево изместване на валовете
Y
Реактивен момент
Z
Реактивни сили
Вътрешно Х
Реактивни сили
Nm
Nm
min -1
град.
N
град.
Nm
mm.
N
mm
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10*
11
12
13**
1
100- 1
10
30
3500
7
-
1
8
0.4
72
1.3
58
2
135 - 3
30
90
3500
7
-
1
8.5
0.6
108
1.5
75
3
175 -7
70
210
3000
6
-
3
8.5
1.3
234
2.5
200
4
210 - 15
150
400
2500
9
1000
3
12
1.5
675
2.5
250
5
260 - 30
300
900
2000
8
1000
4.5
14
2.5
1370
3.5
350
6
310 -60
600
1800
2000
7
1700
4.5
25
2.5
1750
3.5
700
7
370 - 120
1200
3600
1600
7
1800
6.5
180
3.0
4800
5.0
1500
8
400 - 240
2400
7200
1600
7
2500
6.5
170
2.5
4000
4.5
2020
9
450-400
4000
12 000
1300
10
3500
9
160
4.5
4500
6.0
3600
10
550-700
7000
21 000
1100
11.5
6500
10
160
5.0
5000
7.0
5600

* - Радиалнине измествания Z са в зависимост от оборотите. Изместването Z за даден пореден номер съединител от №1 до №6 е валидно при 1450 min-1. За №7 и №8 при 950 min-1, за №9 и №10 при 640 min-1.
При увеличаване на оборотите величината се дели с квадрата на умножителя на оборотите.

** - Силите посочени в графа 13, се отнасят за посоченото в графа 12 допустимо осево изместване. Чрез интерполация могат да се намерят силите при по-малки осеви измествания.

При заявяване на този тип съединител най необходимите параметри са:

  1. Диаметър на отвора на първи диск d1
  2. Диаметър на отвора на втори диск d'1
  3. габаритен диаметър на елестичният елемент D, избран по необходимият номинален момент

Примерното означение на съединител с необходим въртящ момент Мн=150Nm, диаметър на отвора на първия диск не по малък от 25 мм, а на втория - 38 мм е: ВИЕЛАСТИК - 210-15

Въпреки големите компенсационни свойства на съединителите, желателно е монтажа да бъде точен. Това увеличава експлоатационния срок на елестичният елемент.


КОНТАКТ С НАС
гр. Бяла, бул. "Кольо Фичето" 15


гл. счетов.: 0817/ 73 027
пласмент: 0817/ 72 465
факс: 0817/ 72 758


Е-mail: info@modul-biala.com


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни