Планетни двигател-редуктори
 1. Фамилията "ДВИГАТЕЛ РЕДУКТОРИ ПЛАНЕТНИ " включва двигател-редуктори и само редуктор с номинален делителен диаметър на зъбния венец 250 ... 400 мм. , които според кинематичната схема се делят на:
  1. Двигател-редуктор планетен - ДРП
  2. Двигател-редуктор вълнови - ДРВ с недеформируемо свързващо звено
  3. Двигател-редуктор вълнов с предпазен съединител - ДРВ.ПС
  4. Двигател-редуктор планетно вълнов - ДРПВ
  Вълновите предавки с недеформируемо свързващо звено са модификация на планетните, с много малка разлика в броя на зъбите на зацепващите зъбни колела , благодарение на което се реализира голям брой фактически коефициент препокриване и повишена товароносимост. Фамилията се отличава с големи кинематични възможности и сравнително нисък шум, при нормално натоварване. Важно предимство на фамилията е осъществяването на големи предавателни числа /до 1000/ при сравнително опростена конструкция и малко на брой детайли. Редукторите се закрепват чрез фланец и стойка. Изработват се с плътен и кух бавноходен вал.
 2. Връзката между типа на редуктора, мощността на ел.двигателя, номиналната честота на въртене на бавноходовия вал, номиналното предавателно число, въртящият момент на бавноходовия вал и масата на двигател-редуктора са посочени в таблицата за общи кинематични данни
 3. Фирмата си запазва правото да променя конструкцията на двигател-редукторите, с изключение на присъединителните размери, без да уведомява за това клиента

 

Общи кинематични данни за планетните двигател-редуктори

Име на файл
Размер
Тип
Изтегли
18 kb
Excel
50 kb
PDF

 

Схеми с присъединителни размери

ДРП, ДРВ, ДРВ.ПС, ДРДП и ДРПВ

Таблица със стойностите на габаритите

Име на файл
Размер
Тип
Изтегли
17 kb
Excel
33 kb
PDF

 

Модул АД гр Бяла. www.modul-biala.com