Участие в проект „Осигуряване на добри и безопасни условия на труд, чрез подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите в „МОДУЛ” АД”

О Нас
Сертификаты
МОДУЛ АД

 

Контакты

7100 гр. Бяла
бул. "Кольо Фичето" 15

Исп. Директор: +359 817/ 72 101
Гл. бухгалтер: +359 817/ 73 027
Реализация: +359 817/ 72 465
Факс: +359 817/ 72 758
Тел.: +359 817/ 73 311; 72 690
Е-mail: modul.byala@gmail.com

Модул АД гр Бяла. www.modul-biala.com
Уеб Дизайн: VarnaWeb