Политика за защита на личните данни

За Контакти

7100 гр. Бяла
бул. "Кольо Фичето" 15

изп.директор: 0817/ 72 101
гл. счетов.: 0817/ 73 027
пласмент: 0817/ 72 465
факс: 0817/ 72 758
Централа: 0817/ 73 311; 72 690
Е-mail: modul.byala@gmail.com

Модул АД гр Бяла. www.modul-biala.com