Съединител три и четирипалциев С3П и С4П

1. Характеристики

  • Проста конструкция
  • съединяват съосни валове от задвижващи системи
  • намаляват динамичните натоварвания по време на работа
  • компенсират неточности при изработка и монтаж
  • полусъединителите се изработват от качествени стомани и алуминиеви сплави
  • елестичният елемент се получава от висококачествен маслоустойчив вулканизат

2. Схема на основните размери:

3. Таблица с параметрите от схемата с основните размери

Тип
Ном. момент Мн [Mn]
d1 max [mm]
d2
L [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
H [mm]
D1 [mm]
D2 [mm]
D [mm]
Маса [mm]
min [mm]
max [mm]
С3П 160.71
2.5
14
11
14
55
20
19
16
30
30
48
0.14
С3П 160.80
3.75
19
11
19
76
41
19
16
38
30
48
0.23
С3П 200.71
2.5
14
11
19
60
22
22
16
30
30
48
0.15
С3П 200.80
3.75
19
14
19
80
37
27
16
38
30
48
0.21

С4П 200.90

7.45
24
14
24
80
41.5
20.5
18
48
34
65
0.32
С4П 250.80
3.75
19
16
19
80
41.5
20.5
18
42
34
65
0.27
С4П 250.90
7.45
24
16
24
80
41.5
20.5
18
48
34
65
0.32
С4П 250.100
15.56
28
16
28
90
51.5
20.5
18
58
34
65
0.44
С4П 315.90
7.45
24
19
24
90
51.5
20.5
18
48
42
65
0.33
С4П 315.100
15.56
28
19
28
90
51.5
20.5
18
58
42
65
0.45

 

Модул АД гр Бяла. www.modul-biala.com