резервни части


Резервни части в голяма разновидност по собствена документация и по документация на клиенти:

- Зъбни колела и вал-зъбни колела с наклонени и прави зъби от модул 0.5 до 20 и диаметър от 10 до 1200 мм

- Конусни зъбни колела с прави зъби с модул от 1.5 до 10 и диаметър от 30 до 300 мм

- Червячни колела с модул от 0.5 до 20 и диаметър от 10 до 1200 мм

- Червяци и винтове, едноходови и многоходови с модул от 0.5 до 10 и диаметър до 250 мм, дължина до 2 метра

- Зъбни рейки - с модул от 1 до 12 и дължина до 1 метър

- Зъбни венци с вътрешни зъби- с модул от 1 до 12 и диаметър от 50 до 1000 мм
Модул АД гр Бяла. www.modul-biala.com