Завод Модул Бяла - производител на
редуктори, съединители, зъбни колела, улични фенери


редуктори двигател редуктори съединители, зъбни колела, улични фенери

 

Модул АД, публикува публична покана с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В „МОДУЛ” АД със краен срок за кандидатстване 30.03.2018 г.

Публична покана BG05M9OP001-1.008-2039-C01-S02/ 22.03.2018 „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В „МОДУЛ” АД”

Виж всички


 
За Нас
Сертификати
МОДУЛ АД

Завод Модул Бяла

Сертификати Завод Модул Бяла
7100 гр. Бяла
бул. "Кольо Фичето" 15

изп.директор: 0817/ 72 101
гл. счетов.: 0817/ 73 027
пласмент: 0817/ 72 465
факс: 0817/ 72 758
Централа: 0817/ 73 311; 72 690
Е-mail: modul.byala@gmail.com
Модул АД гр Бяла. www.modul-biala.com
Уеб Дизайн и оптимизация: VarnaWeb.bg

Завод Модул Бяла - производител на редуктори, съединители, зъбни колела, улични фенери