Завод Модул Бяла - производител на
редуктори, съединители, зъбни колела, улични фенери


редуктори двигател редуктори съединители, зъбни колела, улични фенери

 

Участие в проект „Осигуряване на добри и безопасни условия на труд, чрез подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите в „МОДУЛ” АД”

За Нас
Сертификати
МОДУЛ АД

Завод Модул Бяла

Сертификати Завод Модул Бяла
7100 гр. Бяла
бул. "Кольо Фичето" 15

изп.директор: 0817/ 72 101
гл. счетов.: 0817/ 73 027
пласмент: 0817/ 72 465
факс: 0817/ 72 758
Централа: 0817/ 73 311; 72 690
Е-mail: modul.byala@gmail.com
Модул АД гр Бяла. www.modul-biala.com
Уеб Дизайн и оптимизация: VarnaWeb.bg

Завод Модул Бяла - производител на редуктори, съединители, зъбни колела, улични фенери