Модул АД е създаден през 1964 г. като държавно предприятие за производство на редуктори. От 1996 г. е 100 % частна собственост. Общият брой на инженери, служители и работници е 100 души.

Днес в Модул се произвеждат: редуктори- цилиндрични, червячни, планетни и др., резервни части в голяма разновидност по собствена документация и по документация на клиенти, заварени конструкции, щанцови детайли, фенери за улично осветление. Около 50% от продукцията е експортна.

Основните производствени звена са:
1. Заготвителен участък- оборудван с лентоотрезни машини;
2. Участък за обработка на ротационни детайли-оси,валове,зъбни колела, оборудван със стругове с CNC, зъбофрезови машини, зъбодълбачни машини,шлифовъчни и зъбошлифовъчни машини, съоръжения за термообработка.
3. Участък за обработка на призматични (корпусни) детайли оборудван обработващи центри CNC
4. Участък за изработка на щанцовани детайли и заварени конструкции от листова стомана, оборудван с гилотини и ексцентър- преси, газорезна и лазерна машини, заваръчни апарати с СО2.

Разнообразното технологично оборудване и организацията на работа позволяват да се произвеждат както единични детайли и изделия, така и серии.

За Контакти

7100 гр. Бяла
бул. "Кольо Фичето" 15

изп.директор: 0817/ 72 101
гл. счетов.: 0817/ 73 027
пласмент: 0817/ 72 465
факс: 0817/ 72 758
Централа: 0817/ 73 311; 72 690
Е-mail: modul.byala@gmail.com

Модул АД гр Бяла. www.modul-biala.com